ИНФОРМАЦИЯ: +359 888 990 239
 

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

СТРАНИ

Чл. 1. С настоящите Общи условия се определят условията и реда за ползване на настоящия уебсайт и онлайн магазин на фирма МАТ СТАР БГ ЕООД, наричан оттук нататък „САЙТЪТ“, както и условията за електронна търговия, извършвана посредством САЙТА.

Чл.2 Страни по настоящите общи условия са:
1. Фирма МАТ СТАР БГ ЕООД, наричана оттук нататък за кратко ПРОДАВАЧ.
2. Всяко физическо или юридическо лице, което се е съгласило изрично с настоящите Общи условия и ползващо САЙТА за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано оттук нататък ПОТРЕБИТЕЛ.

ПРЕДМЕТ

Чл. 3. ПРОДАВАЧЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ каталог с оферти за покупка на стоки, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да закупува предлаганите в САЙТА стоки, чрез заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени изисквания за конкретните стоки.

ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 4. (1) Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба през САЙТА“ и натискане на бутон „Потвърждавате на поръчката”, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
(2) ПРОДАВАЧЪТ незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 4, ал. 1,като изпраща съобщение до електронната поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, което съдържа данните за кореспонденция с ПРОДАВАЧА и текста или електронна препратка към текста на настоящите Общи условия.

Промени в Общите условия

Чл. 5. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от ПРОДАВАЧА, без да е нужно изрично да уведомява за това си действие ПОТРЕБИТЕЛЯ. Промяната се извършва, чрез качването на редактирания текст в секцията Общи условия на сайта.

КАТАЛОГ НА СТОКИТЕ

Чл.6 (1) Отделните видове стоки се подреждат във формата на оферти по различни показатели, според предлаганата класификация в сайта.
(2) Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт,съобразно вида му и указване на цената му. Офертите са придружени със снимков материал.
(3) Указаната цена на отделната стока е за един брой.

ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА И ДОСТАВКА НА СТОКА

Чл. 7 (1) Заявката за покупка и доставка на стока се извършва посредством попълване на представените на САЙТА формуляри за заявка за покупка и доставка на стоки.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да представи точни данни за лицето, което ще получи стоката, както и мястото на доставка.
(3) В заявката автоматично се описват, видът и точната крайна цена (с включено ДДС) на заявените стоки.
(4) Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона ДОБАВИ В КОШНИЦАТА и в последствие КУПИ, в офертата на желаната стока, с което ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично потвърждава своята заявка и се съгласява с Общите условия, публикувани на сайта, маркирайки квадратчето с надпис “Приемам Общите условия на и „Потвърждавам направената поръчка”. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор ПОТРЕБИТЕЛЯ и ПРОДАВАЧА, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП). След направена и потвърдена поръчка от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, той получава автоматичен имейл за потвърждение от страна на САЙТА.
(5) След получаване на заявката, ПРОДАВАЧЪТ се свърва посредством телефонно обаждане или e-mail съобщение с ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 4 работни дни, за потвърждение на поръчката или липса на даден артикул от заявката. Заявените поръчки в официалните неработни дни (събота, неделя, празници) се обработват в първия следващ работен ден.
(6) Работното време за обслужване на клиенти е от 8.00 до 17.00 от понеделник до петък.
(7) В период на разпродажба/намаление на артикулите от онлайн магазина, ПРОДАВАЧЪТ се задължава да изпрати заявените артикули от дадена поръчка, само ако те са в наличност. Ако артикул или брой артикули са изчерпани като количество, ПРОДАВАЧЪТ се свърва посредством телефонно обаждане или e-mail съобщение с ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок 4 работни дни, за да го уведоми за липсващите артикули от неговата поръчка.
(8) При направена поръчка за повече от един артикул, е възможно при обработване на поръчката да бъде открит неналичен такъв. В такъв случай, ПРОДАВАЧЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез телефонно обаждане или e-mail , като очаква обратен такъв за потвърждение на наличните артикули. При липса на отговор, в рамките на 48 часа, поръчката се изпълнява, като се изпращат единствено наличните артикули.
(9) При направена техническа грешка в ценоразписа на предлаганите стоки, САЙТЪТ запазва правото си да анулира направените поръчки.
(10) ПРОДАВАЧЪТ се стреми да отговори на всички нужди на ПОТРЕБИТЕЛЯ, но запазва правото да коригира всяка сгрешена цена или описание на продукт, както и да анулира или отказва изпълнението на всяка поръчка за артикул, чиято цена или описание е сгрешено. Всички тези корекции могат да бъдат осъществени дори и след като поръчката е приета. При установена настъпилата неточност, ПРОДАВАЧЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възникналата грешка, чрез телефонно обаждане или e-mail. При липса на отговор от ПОТРЕБИТЕЛЯ за потвърждаване на поръчката, с вече корегираната сума или описание, в рамките на 48 часа, поръчката се счита за анулирана.
(11) В период на намаление ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да отказва поръчка, ако в нея липсват артикули, за които предварително е бил уведомен, че не са налични, поради изчерпване на количествата. ПРОДАВАЧЪТ изпраща поръчката само с налични артикули, в момента на направената заявка.
(12) Служителите по Обслужването на клиенти е възможно да се нуждаят от някои лични данни, като име, номер на поръчка или телефонен номер, за да отговорят на всички въпроси. Тези данни се използват, за да може да бъде отговорено, колкото е възможно по-пълно и обстоятелствено.
(13) При регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави информация за себе си, която е вярна, точна и пълна. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ПРОДАВАЧЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. При промяна на данните в своя профил, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да изпрати имейл на адрес: customers@matstar.bg
(14) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка.
(15) Не се приемат и изпълняват поръчки на лица под 18 години.
(16) ПРОДАВАЧЪТ не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа.
(17) Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. ПРОДАВАЧЪТ допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
(18) Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС. Цените в евро са превалутираните цени в български лева по централния курс на БНБ за евро в България.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Чл. 8 Доставката на поръчаната стока се извършва при следните условия:
(1) Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
(2) Поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока се доставя в рамките на България до 5 (пет) работни дни на посочения от него адрес, при условие, че поръчката е потвърдена от ПОТРЕБИТЕЛЯ и адресът за доставката е посочен точно и е валиден.
(3) Показаните дни за доставка в раздел „ДОСТАВКА” на САЙТА до държави част от ЕС са приблизителни. Те зависят от куриерската компания и ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност, при възникнало забавяне по вина на куриерската компания.
(4) Указаните тегла на продуктите, са приблизителни с цел, калкулирането на цена за доставка.
(5) Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
(6) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и ПРОДАВАЧЪТ се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
(7) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.
(8) Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния ПОТРЕБИТЕЛ, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.
(9) Обслужващата куриерска фирма е Спиди (Рапидо). Доставката за територията на България е безплатна за поръчки със обща стойност на поръчаните продукти над 100 лева.
(10) При доставка, САЙТЪТ не предлага опция „Преглед“.
(11) При желание от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ да върне закупената през онлайн магазина на фирмата стока, то той трябва да заплати съответните куриерски такси за доставката до него и връщането на стоката на ПРОДАВАЧА. Незаплатените куриерски такси подлежат на съдебен иск.
(12) Сайтът гарантира 24 – часова доставка, съгласно графика на обслужващата куриерска фирма. ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА.

Чл. 9 (1) ПОТРЕБИТЕЛ, поръчал стока от САЙТА, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:
1. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ и това може да се установи, чрез обикновен преглед на стоката;
2. Ако при транспортирането стоката е повредена;
3. Ако цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в САЙТА;
(2) Рекламации по гореизброените точки се извършват само в момента на доставката.

Чл.10 Извън изброените случаи, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

Чл.11 За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

Чл. 12 След получаване и заплащане на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи: (1) Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката; (2) Ако при употреба стоката има съществен дефект, който я прави негодна за предназначението й; (3) Без да посочва причина за връщането на продукта, ако той е в оригиналния си вид, опаковка и качество.

Чл. 13. Рекламации се приемат, както следва: (1)По точка (1)и (2)от предходната разпоредба: в срок от 24 часа от получаването на стоката. (2)По точка (3) от предходната разпоредба: съгласно Закона за защита на потребителите, чл.55, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупена стока в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. ПРОДАВАЧЪТ, ще възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ в пълен размер,заплатената от него сума, не по-късно от 14 работни дни, считано от датата, на която потребителят е предявил отказа по банков път или куриер, чийто разноски са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

РЕКЛАМАЦИЯ И ЗАМЯНА

Чл. 14. (1) ПРОДАВАЧА приема рекламации в срок от 30 дни от закупуването на стоката само при следните дефекти:

 • Сцепване на кожата
 • Пречупване на ходилото
 • Разлепено ходило
 • Счупен ток
 • Разменени номера
 • Разлепване
 • Паднали орнаменти (пайети, капси, токи) – но не и в следствие на неправилна експлоатация

(2) Рекламации не се приемат в следните случай:

 • Обелен връх (бомбе на обувката)
 • Вследствие удар и лоша поддръжка
 • Паднали капачета
 • Износване на токовете
 • Лоша миризма
 • Спарване
 • Пропускане

(3) Рекламация при явни дефекти се предявява в рамките на 5 работни дни след закупуването на стоката. Разходите по връщането на продукт, свързан с рекламация и изпращането на нов се поемат от клиента.При възникнал отстраним дефект обувните изделия се отремонтирват в срок от 30 работни дни. При дефекти в следствие на неправилна експлоатация ПРОДАВАЧА не приема рекламация.
(4) При връщане на артикул за замяна, рекламация или възстановяване на сума, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да изпрати заедно с артикула, следните документи: 1. Формуляр за рекламация и замяна, с попълнени следните полета:
т.1.Възстановяване на сума: продуктът, който желае да върне, причина за връщане, IBAN номер на сметка, при възстановяване на суми получени чрез наложен платеж.
т.2. Замяна за размер или друг артикул: като посочи ID Номер на артикул или размер, който желае.
2. Касова бележка или платежен документ издаден от системата на ОББ, удостоверяващ плащането на стоката.
(5)При липса на някой от горепосочените документи, ПРОДАВАЧЪТ запазва правото си да откаже Възстановяване на сумата и/или замяна.
(6)Връщане на артикули се осъществява единствено чрез куриерска фирма, по избор и за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(7) Транспортните разходи за връщане на покупката са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. За да бъде върната една стока, тя трябва да е в изряден търговски вид:
- стоката не е използвана;
- опаковката й е запазена;
    - запазена е касовата бележка или фактурата.

Чл. 15. Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 5 работни след заявката на ПОТРЕБИТЕЛЯ и извършен оглед за установяване на несъответствието.

Чл. 16. В случай на желание от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да замени закупен артикул от САЙТА за размер или друга стока, той се изпраща обратно по куриер на адреса, от който е изпратена стоката за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, само и единствено при условие, че стоката не е използвана, опаковката и касовата й бележка са запазени. Замененият размер на закупен артикул/и, съответно,се изпраща обратно към ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочения адрес за доставка, за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 17. При регистрирани три отказа за приемане на поръчка от профила на ПОТРЕБИТЕЛЯ, адрес или име, ПРОДАВАЧЪТ запазва правото си да отказва изпълнение на следваща поръчка.

Чл. 18. При връщане на артикул, закупен от САЙТА, необходимо е ПОТРЕБИТЕЛЯТ да се придържа към настоящите общи условия, чл. 12, т.3. ПРОДАВАЧЪТ отказва да приема пратки, изпратени за възстановяване на сума, с опция „Наложен платеж“.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 19. Заплащането на поръчаните стоки и куриерската доставка се извършва по следните начини: (1) Чрез заплащане на „наложен платеж” на цената на поръчаните артикули и цената на куриерската доставка, тази опция важи само за територията на Република България (2) Картово разплащане, чрез виртуален пост терминал на „ООБ” АД, чрез който се приемат следните видове карти - VISA, VISA Electron, Maestro и MasterCard.

E-MAIL МАРКЕТИНГ

Чл. 20 С извършването на регистрация в www.matstar.bg клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя e-mail адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да ни уведомите, за това свое нежелание чрез e-mail.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл. 21(1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се ползва свободно от ресурсите на САЙТА с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ на САЙТА няма право да копира, разпространява или ползва текстове, картини, образи или части от САЙТА, без изрично разрешение на ПРОДАВАЧА.